Kérdés:
Mi az oka annak, hogy a riporter gént választotta, amikor az Ön érdeklődő génjével kísérletezett?
Kyra
2011-12-15 03:29:10 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Az osztály példakísérletein belül azt vettem észre, hogy különböző riporter géneket választanak be az Ön érdeklődő génje közelébe annak bizonyítására, hogy a gén expresszálódik-e. Például beillesztheti a fluoreszcencia gént az érdeklődő génje mellé, hogy tudja, átírja-e vagy sem az, hogy a szervezet sejtjei fluoreszkálnak-e és milyen mértékben fluoreszkálnak.

Néhány kísérletben, amelynek több változata van, észrevették, hogy az egyik esetben a fluoreszcens gént használják, a másikban pedig egy másik gént (például laktózt). A kísérlet mindkét része szinte pontosan ugyanazokat a lépéseket használja, miért nem választanák ugyanazt a riporter gént?

Itt már jó válaszok vannak. Btw, tartok egy [blogot a riporter génekről] (http://www.reportergene.com/p/what-makes-me-blogging.html), ha érdekel.
Három válaszokat:
Aleadam
2011-12-15 03:45:01 UTC
view on stackexchange narkive permalink

A különböző gének különböző célokat szolgálnak. Például, ha kolokalizációs vizsgálatokat szeretne végezni, akkor a fluoreszcens gének, például az eGFP és a DS-Red (vagy ezek bármely változata, nevezetesen az Emerald, az mCherry stb.) Nagyon hasznosak lesznek, mivel a mikroszkópon különböző szűrőket használhat különféle fluorofórok. A morfológiai értékelésekhez talán egy LacZ gén vagy alkalikus foszfatáz alkalmasabb, mivel ezen enzimek kimutatása kompatibilis a szokásos szövettani technikákkal, és általában sokkal jobb kontrasztot kap, mint a fluoreszcenciával. Számszerűsítés céljából valószínűleg szentjánosbogár-luciferázt vagy CAT-t használna, mivel ezekre az enzimekre nagyon jó kvantitatív vizsgálatok állnak rendelkezésre.

A döntés attól is függ, hogy a labor minden egyes kimutatási technikával milyen tapasztalattal rendelkezik, és még a konstrukciók elérhetőségétől is. Ha egy riportert már a szomszéd laboratórium készít, és ha megfelel az Ön igényeinek, akkor csak fel fogja használni, ahelyett, hogy létrehozná sajátját, még akkor is, ha a riporter génje nem lett volna az első választása.

user560
2012-04-18 20:48:00 UTC
view on stackexchange narkive permalink

A riporter géneket akkor is alkalmazzák, amikor a kísérlet megpróbálja megkülönböztetni annak a génnek a hatását, amelyet a tudós bevezet (exogén), és ugyanazt a gént, amelyet a sejt már tartalmaz (endogén). Ideális esetben egy olyan sejtrendszert szeretne választani, amely e zavaró hatás miatt nem tartalmaz érdekes endogén géneket, de ez nem mindig megvalósítható.

A riporter géneket is főleg akkor alkalmazzák, amikor ez lehetetlen vagy nagyon nehéz nehéz közvetlenül mérni egy érdekes gént, különösen, ha a tudományos irodalomban viszonylag homályos gén található. Például azokat a sejteket, amelyek nem expresszálnak timidin-kináz gént, lehetetlen megjeleníteni a pozitron emissziós tomográfiával. Nem azért van, mert bármi baj lenne az érdeklődő génnel, csak azért, hogy a sejteknek meg kellene találniuk a PET-gép által kimutatható radioaktív ágens visszatartását. Hasonlóképpen, a fluoreszcens géneket nagyon gyakran használják, mert gyakran szükség van arra, hogy megnézzék, hol található a géntermék a sejtben, és ennek egyetlen módja az, hogy mikroszkóppal kombinálják valamivel, ami lehetővé teszi a fluoreszcencia és a sejt megtekintését szerkezetek. Végül egy riporter gént gyakran használnak, ha a kereskedelmi forgalomban lévő antitestek vagy detektáló készletek korlátai miatt nehéz megtalálni az érdeklődő gént, és a riporter, mivel nagyon gyakran használják, könnyen kimutatható kereskedelmi termékekkel és antitestekkel.

krushna
2013-12-16 11:21:05 UTC
view on stackexchange narkive permalink

A riporter gének felbecsülhetetlen eszközzé váltak a génexpresszió vizsgálatában. A gén két funkcionális részből áll: Az egyik egy DNS-szekvencia, amely információt szolgáltat a termelődő fehérjéről (kódoló régió). A másik rész egy specifikus DNS-szekvencia kapcsolódik a kódoló régióhoz; szabályozza a gén (promoter) transzkripcióját. A promóter vagy aktiválja, vagy elnyomja a gén expresszióját. A riporter génvizsgálat célja egy ismeretlen DNS-következmény szabályozási potenciáljának mérése. Tehát nagyon hasznos, ez egyfajta reverz inverz funkció, majd tudassa velük, hogy pontosan mit csinál.

Ez a válasz foglalkozik azzal, hogy mi a riporter gén, de úgy tűnik, hogy az OP ezt már tudja. Az OP valójában azt kérdezi, miért használna egy adott riporter gént egy adott kontextusban. Ha további betekintése van * erre a * kérdésre, amely még nem szerepelt a fenti két bejegyzésben, kérjük, módosítsa válaszát.


Ezt a kérdést és választ automatikusan lefordították angol nyelvről.Az eredeti tartalom elérhető a stackexchange oldalon, amelyet köszönünk az cc by-sa 3.0 licencért, amely alatt terjesztik.
Loading...